Kestävä matkailu

Kestävä matkailu Geoparkissa edistää alueen arvokkaan geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilymistä sekä tukee taloudellisesti paikallisyhteisöjä ja alueen asukkaiden toimeentuloa.

Kuinka matkailet Geoparkissa vastuullisesti

Geoparkissa matkaillessasi voit nauttia alueen ainutlaatuisuudesta ja valinnoillasi vaikuttaa siihen, että myös tulevat sukupolvet voivat tehdä niin. Liiku Geoparkissa luontoa säästäen ja muut ihmiset huomioiden. Hyödynnä paikallisia, kestävästi tuotettuja palveluja. Kerro kokemuksistasi muillekin ja sovella kestävyyden periaatteita myös arjessasi. Lue vinkkejä vastuulliseen matkailuun Geoparkissa.

Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteet

Suuri osa Geoparkin käyntikohteista sijaitsee Metsähallituksen alueilla, kuten kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla. Metsähallituksen luontopalvelujen ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaa ohjaavat kestävän matkailun periaatteet, jotka huomioidaan kaikessa luontopalvelujen toiminnassa sekä yhteistoiminnassa alueiden matkailuyrittäjien kanssa. Lue lisää Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteista.

Kansalliset kestävän matkailun periaatteet

Geopark auttaa alueen matkailuyrityksiä toimimaan entistäkin kestävämmin ja kehittämään toimintaansa kohti vastuullisuussertifiointia ja Sustainable Travel Finland -merkkiä. Geopark tähtää STF-merkin mukaiseksi kestävän matkailun destinaatioksi. Olemme allekirjoittaneet kansalliset kestävän matkailun periaatteet, joiden myötä sitoudumme työskentelemään kestävämmän matkailu-Suomen puolesta. Lue kansallisista kestävän matkailun periaatteista.

Geoparkin kestävän kehityksen työ

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark kuuluu maailmanlaajuiseen UNESCO Global Geoparks -verkostoon. Verkoston jäsenyys velvoittaa Geoparkeja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Valmistelemme Geoparkillemme kestävän kehityksen toimintaohjelmaa ja osallistumista Sitoumus2050-kampanjaan.

Lue lisää

Geopark edistää kestävää matkailua

Materiaaleja matkailuyrittäjille

Geoparkin hankkeet ovat järjestäneet kestävän matkailun edistämiseen liittyviä tilaisuuksia yhdessä alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa. Linkkejä tilaisuuksien tallenteisiin toimitetaan pyynnöstä (info(at)lhgeopark.fi). 

Kuva: Terttu Hermansson

Parkanon Säästöpankkisäätiö on tukenut kestävän matkailun kehittämistä Geoparkissa.

Yhdessä teemme Geoparkista entistäkin vastuullisemman matkailukohteen