Suomen toinen UNESCO Global Geopark

Geopark-alueen kuntien, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen sekä lukuisten muiden toimijoiden vuosien aherrus palkittiin 7.7.2020, kun UNESCOn hallintoneuvosto yksimielisesti hyväksyi Geoparkin osaksi UNESCO Global Geoparks -verkostoa.

UNESCO Global Geoparks -verkostoon kuuluvien Geoparkien lukumäärä kasvoi kokouksessa 161:een, kun verkoston jäseniksi hyväksyttiin myös 15 muuta upeaa Geoparkia eri puolilta maailmaa Kanadasta Koreaan ja Venäjältä Vietnamiin. Suomessa on tähän saakka ollut yksi UNESCO Global Geopark, Rokua. Lisäksi UNESCO-statusta tavoitellaan lähivuosina myös Saimaan, Salpausselän ja Kraatterijärven Geoparkeissa.

Kukin UNESCOn Geoparkeista on omanlaisensa ja ainutlaatuinen. Geoparkeja yhdistää kuitenkin paikallisten ihmisten halu vaalia alueen arvokasta geologiaan, luontoon ja kulttuuriin liittyvää perintöä. UNESCOn tavoitteena onkin, että alueen asukkaiden ja matkailijoiden tietämys Geoparkista kasvaa. Kun alueen arvo ymmärretään, sitä halutaan myös suojella. Siten arvokas perintö saadaan säilymään myös tuleville sukupolville.

Geoparkit eivät kuitenkaan ole suuria ulkoilmamuseoita, vaan eläviä ja elinvoimaisia alueita. Geoparkeissa ihmiset elävät sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa sitä kunnioittaen ja kestävästi hyödyntäen. Kestävyyden periaatteisiin perustuva luontomatkailu on merkittävä osa Geoparkien toimintaa ja tärkeä tulonlähde alueen asukkaille.

UNESCO Global Geopark -statuksen saavuttaminen on vuosien varrella vaatinut valtavan määrän toimeliaiden ja innostuneiden ihmisten työtä. Geoparkin kehittäminen ja statuksen hakeminen on pitkä prosessi, jossa on luotu niin rajat ylittävää yhteishenkeä kuin monenlaisia konkreettisia rakenteitakin.

Geopark ei ole kuitenkaan vielä valmis – päinvastoin! UNESCO varmistaa Geoparkien korkean laadun arvioimalla niiden toimintaa ja kehittymistä edelleen aina neljän vuoden välein, joten työ Geoparkissa jatkuu. Tule sinäkin Geoparkiin, koe sen ainutlaatuisuus, ota Geopark omaksesi ja osallistu sen toimintaan! Ihmiset, me kaikki, teemme Geoparkin.