Miksi Geoparkin luonto on niin erityinen?

Mitä ylipäänsä vaaditaan, että alue saa Geopark-statuksen? Mikä tekee alueesta erityisen?

Mitä tarkoittaa Geopark?

Geopark on kansainvälinen merkittävien geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geopark-verkostoa hallinnoi UNESCO. Geoparkien luonto ja kulttuuri ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä ja säilyttämisen arvoisia. Geoparkeissa edistetään geomatkailua, geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä.

Miksi juuri Lauhanvuori – Hämeenkangas on Geopark?

Alueella on erityisesti suojeltavia harvinaisia luontotyyppejä, kuten keidassoita, puustoisia soita ja luonnonmetsiä sekä harjujen paahdeympäristöjä ja lähteikköjä. Lisäksi alueella elää monia uhanalaisia lajeja, kuten lähdesara, nummirahkasammal, mustapyrstökuiri ja hietaneilikkavyökoi. Ilmastonmuutoksen myötä alueen merkitys yhä harvinaistuvien lajien elinympäristönä on korostunut entisestään.

Mitä muita meriittejä alueella on?

Kauhanevan – Pohjankankaan kansallispuisto on yksi Ramsar-sopimusalueista. Ramsar-sopimuksen avulla suojellaan kosteikkoja, jotka ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. Isojoki kuuluu kansainväliseen Project Aqua -vesientutkimus- ja suojeluohjelmaan. Lisäksi Lauhanvuori on valittu yhdeksi metsäpeurojen palautusistutusten kohdealueeksi. Geopark-alueella sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hyypänjokilaakso sekä Vihteljärvi – Riihonlahti.

Geoparkin monipuolinen kulttuuriperintö

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkissa ei ole vain lyömättömiä luontokohteita – alueella on niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin merkittäviä kulttuurikohteita, joiden äärellä voi matkata ajassa jopa tuhansien vuosien päähän menneisyyteen.

Muinaishistoriaa Susiluolassa

Geopark-alueella sijaitsee hyvin mielenkiintoinen, mahdollisesti jopa neandertalinihmisten asuinsijana palvellut Susiluola, alueen vanhin arkeologinen kohde.

 

Ihmisen jäljet maisemassa

Kierrä aistimassa ihmisten maisemaan jättämät merkit satojen vuosien ajalta. Seisahda valtakunnallisesti merkittävillä maisema-alueilla Hyypänjokilaaksossa Kauhajoella ja Vihteljärven – Riihonlahden alueella Kankaanpäässä. Kulje Kyrönkankaan keskiaikaista tietä. Tunne menneisyyden kosketus valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa kulttuuriympäristöissä, kirkoissa ja museoissa. Tutustu paikallisesti merkittäviin muistomerkkeihin ja paikallisista vaikuttajista kertoviin näyttelyihin.

Paikalliseen mielentilaan

Astu paikallisen ihmisen saappaisiin tutustumalla sahdin valmistukseen. Sahtia on tehty alueella jo satojen vuosien ajan. Taitoa voi jopa opiskella Isojoen Sahtiopistolla. Alueella järjestetään runsaasti tapahtumia, joiden parissa perehdyt alueen nykykulttuuriin. Geopark-alue on tunnettu myös ITE-taiteestaan. ITE-taide on kouluttamattomien taitelijoiden arjessa syntyvää taidetta, itse tehtyä elämää. Sitä voi ihailla esimerkiksi teiden varsilta tai Alpon savannin näyttelyssä Kauhajoella.