Miksi Geoparkin luonto on niin erityinen?

Mitä ylipäänsä vaaditaan, että alue saa Geopark-statuksen? Mikä tekee alueesta erityisen?

Mitä tarkoittaa Geopark?

Geopark on kansainvälinen merkittävien geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geopark-verkostoa hallinnoi UNESCO. Geoparkien luonto ja kulttuuri ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä ja säilyttämisen arvoisia. Geoparkeissa edistetään geomatkailua, geologisen, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämistä, ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä.

Miksi juuri Lauhanvuori – Hämeenkangas on Geopark?

Alueella on erityisesti suojeltavia harvinaisia luontotyyppejä, kuten keidassoita, puustoisia soita ja luonnonmetsiä sekä harjujen paahdeympäristöjä ja lähteikköjä. Lisäksi alueella elää monia uhanalaisia lajeja, kuten lähdesara, nummirahkasammal, mustapyrstökuiri ja hietaneilikkavyökoi. Ilmastonmuutoksen myötä alueen merkitys yhä harvinaistuvien lajien elinympäristönä on korostunut entisestään.

Mitä muita meriittejä alueella on?

Kauhanevan – Pohjankankaan kansallispuisto on yksi Ramsar-sopimusalueista. Ramsar-sopimuksen avulla suojellaan kosteikkoja, jotka ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä. Isojoki kuuluu kansainväliseen Project Aqua -vesientutkimus- ja suojeluohjelmaan. Lisäksi Lauhanvuori on valittu yhdeksi metsäpeurojen palautusistutusten kohdealueeksi. Geopark-alueella sijaitsevat myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hyypänjokilaakso sekä Vihteljärvi – Riihonlahti.