Oppiminen

Geoparkista ja sen kohteista voi oppia parhaiten näkemällä ja kokemalla ne itse paikan päällä. Kohteet kertovat alueen kehityshistoriasta 1900 miljoonan vuoden takaa aina nykypäiviin asti.

Tervetuloa tutustumaan Geoparkiin

Geopark-alue tarjoaa päiväkoti- ja kouluikäisille sekä lukiolaisille ja muille oppilasryhmille hienoja mahdollisuuksia ulkona oppimiseen. Tällä sivulla esittelemme Geoparkia oppimisympäristönä ja Geoparkin oppimateriaaleja.

Ympäristökasvatusta Geoparkissa

Geoparkit kertovat maapallon tarinaa alueensa kansainvälisesti arvokkaan geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön avulla. Ihmisten ja ympäristön välinen läheinen vuorovaikutus on synnyttänyt erityisiä perinteitä ja tapoja, joita Geoparkissa vaalitaan.

Ympäristökasvatus kuuluu geoparkien tärkeimpiin tehtäviin. Ymmärrys alueesta kasvattaa halua vaalia sen erityispiirteitä. Alue ja sen historia luovat perustan sen kestävälle hyödyntämiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää Geoparkista.

Vuoristosta suomaaksi − Geoparkin tarina

Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin tarina ”Vuoristosta suomaaksi” kertoo, miten alueen maisema on muuttunut 1,9 miljardin vuoden aikana vuoristosta nykyiseksi, laakeaksi suomaaksi. Alueen suoluonto on arvokasta, ja siitä voi oppia geokohteissa ja opastetuilla reiteillä. Lue lisää alueesta.

Palveluja ryhmille

Geopark-alueen yritykset tarjovat monipuolisia palveluja alueella retkeileville ryhmille. Asiantuntevat opastukset, vuokrattavat välineet, kuten polkupyörät, luontoon linkittyvät aktiviteetit sekä ruoka- ja majoituspalvelut tukevat Geoparkissa tapahtuvaa oppimista.

Tutustu alueen palveluihin.

Retket ja leirikoulut

Retket

Geoparkin helposti saavutettavat käyntikohteet, pääosin helppokulkuiset retkeilyreitit, taukopaikat ja muut retkeilypalvelut sekä alueen yritysten tarjoamat palvelut mahdollistavat onnistuneet retkipäivät Geoparkissa. Geoparkissa on useita pienimmillekin oppijoille sopivia suoretkikohteita. Lue lisää kohteista sekä retkivinkeistä esitteestämme.

Kokosimme yhteen retkivinkkejä ja -palveluja kohteittain. Kohteisiin voi tehdä päiväretkiä tai valita useita retkikohteita ja viettää alueella pidemmän ajan ja majoittua esimerkiksi leirikeskuksessa. Lue lisää.

Koko retkipäivän voi rakentaa valmiiden Geopark-oppimateriaalien ympärille. Materiaalit löydät alempaa Oppimateriaalit-osiosta.

Leirikoulut

Geoparkissa on valtavasti mahdollisuuksia leirikoulujen järjestämiseen. Retkivinkeistä voi koota laajankin leirikoulukokonaisuuden. Kysy lisätietoa Geoparkin henkilökunnalta.

Ulkomaisille ryhmille suunnatut Geopark-leirikoulupaketit ovat myynnissä SAMK EduTravelin kautta.

Geopark Ranger -koulutus

Kouluttaudu Geopark Rangeriksi

Geopark tarjoaa yhdessä Honkajoen lukion sekä Satakunnan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa Geopark Ranger -koulutuksen. Koulutus antaa valmiudet opastaa yleisöä Geoparkiin ja kertoa koko alueeseen liittyvistä ilmiöistä. Koulutukseen voi osallistua Geopark-oppaana toimimisesta kiinnostuneiden aikuisten lisäksi myös lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Geopark Ranger -koulutus järjestettiin edellisen kerran lukukaudella 2021 – 2022, ja uusia Geopark Rangereita valmistui kymmenen. Onnittelemme tutkinnon suorittaneita!

Kurssin osioihin liittyy luentoja, tehtäviä ja kenttäpäiviä. Kurssin osallistujamäärä on rajattu. Kurssi on osallistujille ilmainen.

Koulutuksen kurssiesite.

Seuraava koulutus järjestetään kysynnän mukaan joko syksystä 2023 tai 2024 alkaen. Lisätietoja: [email protected].

Oppimateriaalit

Värityskuvat

Tulosta värityskuvia kohteistamme!

Lauhanvuoren kansallispuisto

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

Kuva: Tupu Vuorinen

Hämeenkangas

Haapakeitaan soidensuojelualue

Kaidatvedet

Kuva: Tupu Vuorinen

Kauhajoki

Kihniö

Karijoki

Kuva: Tupu Vuorinen

Lasten kanssa suoretkelle

Geoparkissa on useita suoretkikohteita, joissa retkeily on helppoa, turvallista ja mukavaa myös lasten kanssa. Lapsillekin sopivat suoretkikohteet ja -vinkit löydät esitteestä ja siihen liittyvästä artikkelista.

Karttatulkintatehtäviä

Tutustu Geoparkiin karttojen avulla. Tutki, tulkitse ja oivalla!

Ryhmätyöesitykset metsäkouluretkillä

Oppilaat valmistelevat metsäkouluretkien esitykset etukäteen koulussa. Kukin oppilas esittelee oman aiheensa muulle ryhmälle tietyssä kohdassa reitin varrella. Materiaalit soveltuvat parhaiten yläkoulu- ja lukioikäisille. Nuoremmille oppilaille opettaja tai retkiopas voi esitellä aiheet.

Lauhanvuoren kansallispuisto

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

Kasviruudut metsäkouluretkillä

Kasviruutujen avulla selvitetään kasvillisuutta ja kasvillisuuden eroja erityyppisissä ympäristöissä.

Geoparkin geologinen tarina animaatioina

Tietokoneanimaatioina toteutettu seitsemänosainen sarja perehdyttää Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin geologiseen tarinaan: kallioperän syntyyn ja kehitykseen, monipuolisiin maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin sekä jääkauden jälkeisen maannousun aiheuttamiin ilmiöihin.

Animaatiosarja on Metsähallituksen julkaisema ja katsottavissa YouTubessa.

Geoparkista on tehty myös toinen, kuusiosainen tietokoneanimaatiosarja, joka kertoo alueen maa- ja kallioperästä, jääkausihistoriasta ja soiden synnystä.

Animaatiosarja on Metsähallituksen julkaisema ja katsottavissa YouTubessa.

Virtuaalikierrokset

Tutustu alueen kohteisiin virtuaalisesti 360-kuvien ja videoiden avulla. Alueen kohteita esitteleviä teemakierroksia on koostettu Metsähallituksen virtuaalioppaaseen.

Voit tutustua myös yksittäisiin kohteisiin virtuaalioppaan kartan tai kohdehaun avulla.

Pelasta kosteikot Kosteikkopelissä

Miten ihmisen toimet vaikuttavat vesistöihin? Mitä voimme tehdä kosteikkoluonnon pelastamiseksi? Kosteikkopelissä voit kokeilla oman toiminnan vaikutuksia tähän erittäin uhanalaiseen elinympäristöön. Kosteikkopelissä pelaaja joutuu tasapainottelemaan valintojen kanssa ja pohtimaan mm. elinkeinoelämän suhdetta luonnonsuojeluun. Lue lisää Metsähallituksen Kosteikkopelistä ja pelaa pelin verkkoversiota.

Kuva: Metsähallitus

Hyypänjokilaakson kulttuurimaiseman oppimateriaalit

Kauhajoen Hyypänjokilaakson maisema-alueesta on koottu materiaalipaketti koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kulttuuri ja kulttuuriympäristö-käsitteisiin, syventää oppilaiden tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista. Lue lisää.

Kuvapankki

Kuvapankki sisältää kuvia Geoparkin kohteista ja lajistosta. Kuvia saa käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin -opetustarkoituksiin, kuten oppituntien esityksiin. Kuvaajan nimi on aina mainittava kuvaa käytettäessä.

Siirry kuvapankkiin.

Kysy lisätietoja

Yhteystiedot

  • Lauhanvuori – Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin henkilökunta auttaa retkien suunnittelussa
  • Metsähallituksen asiakaspalvelu vastaa alueitaan koskeviin kysymyksiin
  • Alueen yritykset tarjoavat ryhmille monipuolisia palveluja

Parkanon Säästöpankkisäätiö on tukenut Geoparkin ympäristökasvatusmateriaalien kehittämistä ja -toimenpiteiden toteuttamista.

Tervetuloa tutustumaan suohon ja Geopark-luonnon ainutlaatuisuuteen!